Poengliga brukerguide:

Logg deg inn med klubbens passord:
 • Hver klubb har eget passord og kan kun registrere klubbens hjemmekamper
 • Du vil få opp et nytt skjermbilde som programmet kjører i.
 • Tips: du kan skalere programmet til stor størrelse ved å trykke på "Fullskjerm" linken under programmet.
 • Tips: skriv ut denne guiden og ta med i hallen

Hent inn riktig kamp til registrering:
 • Finn kampnr til kampen du skal registrere ved å føre pekeren over "Vis Kampnr" knappen nede til venstre. Kampnr vil vises så lange du holder pekeren over knappen.
 • Skriv inn kampnr i ruten under teksten "Hent Kampnr:"
 • Skriv inn klubbens passord i ruten under "passord:"
 • Trykk på "Hent" knappen nederst til venstre.

Sjekk at spillerstaller stemmer med kampskjema:

Statistikkføring under kamp:

Du følger 4 steg for å registrere utfallet av en ballveksling, feltene er markert med 1, 2, 3 og 4.

1: Velg hvilket lag som fikk poeng:
 • Sjekk først av settvelgeren i midten står på riktig sett, du kan skifte med + eller - knappene.
 • Gi poeng til riktig lag med opp/ned knappene til enten hjemme- eller bortelag. (hjemmelag alltid til venstre)
 • Sjekk at stillingen øverst på siden blir oppdatert med riktig poeng i riktig sett.
 • Ved skifte av sett, pass på å endre settvelger til neste sett FØR du nullstiller stillingsknappene
2: Velg hvilken handling som avgjorde ballvekslingen:
 • Dersom serven ga direkte poeng, velg Serveess
  * serve defineres som ess når mottaker ikke klarer å kontrollere ballen slik at laget har mulighet til å returnere ballen over nettet
 • Dersom et angrep avgjorde poenget, velg Angrep
 • Dersom ballen ble blokket ned, velg Blokk
 • Dersom det ene laget taper ballvekslingen pga feil, velg Motstanderfeil
 • OBS! Pass på at det er laget som vinner poenget som det skal registreres motst.feil på, IKKE det laget som gjorde feilen
 • Dersom det er tvil om hvilken person som utførte handlingen, før poenget som motstanderfeil
3: Velg hvilken spiller som utførte handlingen:
 • Trykk på pilen ved siden av spillernr til den spiller som utførte handlingen
 • Serve, Angrep og Blokk vil da oppdateres for valgte spiller
 • Velg alltid Handling før spillervalg.
 • Dersom handling var Motstanderfeil hopper du over punkt 3...
 • Dersom det ikke er mulig å se hvilken spiller som utførte handlingen, f.eks flere spillere i blokk, registreres poenget som motstanderfeil
4: Sjekk at info er riktig og SEND:
 • Sjekk at handling og spiller er riktig (Hva og Hvem)
 • Dersom motst.feil sjekk riktig handling og lag
 • Trykk på "Send" for å sende til web
 • Teksten "Statistikken ble oppdatert!" vises nederst i felt 4


Dersom en fører feil poeng kan man rette det opp ved å markere poenget som ble feil ført (under S, A eller B vedsiden av spiller) og skrive inn riktig antall poeng. Deretter må en også rette opp Totalsum for den aktuelle spiller på samme måte, og til slutt trykke på "oppdater" knappen ved totalsummene til spillerens lag.

Avlogging:
Etter siste oppdatering i siste sett trenger du ikke logge av på noen spelsiell måte, bare lukk vinduet etter at du har sjekket stilling og poeng en gang til, og trykk send en ekstra gang. Etter det lukker du vinduet.

Dersom du har glemt å registrere noe (eller noe er feil), kan du logge inn på nytt og få opp kampdata når du henter inn kampen.

Spørsmål? -> send email for teknisk hjelp.